Green Heavy Line by Grønborg Line

Grønborg Line fremviste Green Heavy Line på DanFish fiskerimessen i Aalborg d. 9.-11. oktober. Se indslaget fra TV2 Nord om Grønborg Line på messen her:Pressemeddelelse:

Jørgen Grønborg med sit nye produkt, Green Heavy Line

Grøn synkeline er god for miljøet

Den danske producent af fiskeriudstyr, Grønborg Line, har udviklet en ny, blyfri line til havbrug. Opfindelsen, der har været flere år undervejs, åbner helt nye perspektiver, ikke blot indenfor fiskeriet, men også i mange andre brancher, hvor der er behov for et stabilt og blyfrit alternativ til de nuværende løsninger.

Som så mange andre brancher er også fiskerierhvervet i de senere år slået ind på en mere miljøvenlig kurs, der skal være med til at sikre vores havmiljø i fremtiden. Blandt de nye tiltag er ambitionen om udfasning af bly i brugen af fiskeriredskaber. Et lovkrav, der allerede er vedtaget i Danmark, og som med en vis sandsynlighed også vil blive implementeret i flere andre lande indenfor en overskuelig årrække.

Jørgen Grønborg har solgt tovværk og andet udstyr til det danske og internationale fiskerierhverv i snart 2O år, og med sit nyudviklede produkt, Green Heavy Line, håber han at såvel fiskeindustrien, som en række andre industrier vil kunne se vil kunne se mulighederne i Green Heavy Line.

Gevinst for fiskeriet
- Der er ingen tvivl om, at vores nye synkeline vil være en stor gevinst for fiskeriet. Især for fiskeopdræt indenfor havbrug, hvor vi efterhånden får en skønnet 55 procent af vores spisefisk fra. Her vil havbrugene kunne drage nytte af Green Heavy Line, som dels er en gevinst for miljøet, dels matcher de nuværende løsninger med bly på både anvendelighed og pris, siger Jørgen Grønborg.

Linen er bygget op af en fleksibel og meget tung granulatmasse, der er omkranset af en plastmembran og den produceres i én lang, ubrudt slange, der kan leveres i netop den ønskede længde.

Vægten afhænger af diameteren på linen, som kan leveres i vægtenheder mellem et og to kilo per meter. Til brug inden for f.eks. notfiskeri er det muligt at producere en ekstra tung line, der kombinerer kernematerialet i Green Heavy Line med zink således, at linen kan leveres i op til 10 kilo per meter.

Selvom materialet er tungt, er det lige så fleksibelt som en almindelig haveslange. Og fordi råmaterialet er et restprodukt, bliver den nye, miljøvenlige line kun marginalt dyrere end de traditionelle blyholdige liner. Endvidere er vægtfylden på kernen i den nye line tæt på blys vægtfylde, at Green Heavy Line kun er få milimeter tykkere end de eksisterende blyholdige liner og derfor vil være tilsvarende lette at håndtere.

Bred anvendelighed
Jørgen Grønborg ser en lang række perspektiver i det nye produkt indenfor områder som offshore og anden industri hvor det vil kunne erstatte en lang række af de nuværende løsninger. Han forestiller sig også at linen kan finde anvendelse i forbindelse med rørføring af vandforsyning til de norske øer.

- I det hele taget er det svært at forestille sig, hvor mange steder, en miljøvenlig synkeline kan gøre gavn. Den plastmembran, der omkranser vores line, er for eksempel uden ftalater og godkendt også til anvendelse i forbindelse med fødevareproduktion, så den lever op til alle fødevaredirektiver. Og fordi granulatet i kernen er et genanvendeligt restprodukt fra metalindustrien er det med til at reducere Green Heavy Lines såkaldte miljømæssige fodaftryk, det omfang i hvilket et produkt eller en aktivitet påvirker miljøet.

Norsk anbefaling
Green Heavy Line, der produceres i Danmark, er klar til at gøre sit indtog, ikke alene på det danske marked, men i høj grad også hos alverdens fiskerinationer. Her er Norge og andre af vore nabolande vigtige primære markeder. Dels fordi disse lande har traditioner som betydelige fiskerinationer og fiskerierhvervet står stærkt her, men også fordi Grønborg Line i forvejen har veletablerede handelsrelationer til norske firmaer.

Hos en af Norges førende producenter af fiskeriudstyr, A.S. Fiskevegn, er man klar til at introducere den nye, danske opfindelse i sortimentet af kvalitetsprodukter.

- Vi glæder os til at kunne præsentere et miljøvenligt alternativ til de eksisterende løsninger. Vi har været med på sidelinjen under udviklingen af denne nye synkeline, og vi har løbende testet den. Vi har arbejdet med produktet og haft det i hænderne i forbindelse med omfletning, og vi mener, at vi nu har et godt og fleksibelt produkt, der samtidig er til gavn for havmiljøet, siger Jakob Hals, der er markedsansvarlig i A.S. Fiskevegn.

FAKTA OM GRØNBORG LINE:

¤ Grønborg Line, der har hjemsted i Sæby i Nordjylland, blev etableret i 1994 af Jørgen Grønborg.

¤ Varesortimentet rummer foruden den nye, miljøvenlige tungline, Green Heavy Line, flere typer reb og tov, zinklodder, wirer, udstyr til langlinefiskeri samt en specialudviklet flydeline, som også er Jørgen Grønborgs egen opfindelse.

¤ Grønborg Line sælger direkte til anerkendte vodbindere og trawlværksteder i Danmark og resten af Europa.

¤ Find flere informationer om Grønborg Lines produktsortiment på: www.groenborg-line.dk og om Green Heavy Line på www.greenheavyline.dk

www.groenborg-line.dk - Grønborg Line - Vægtervej 2, 9300 Sæby, Danmark